Category: Tonttuilua kirja

Jouduttaa jotakin

Kun on aika jouduttaa jotakin, on aika muistaa koko kokonaisuus. Jonkin jouduttaminen on tarpeen silloin, kun asia ei etene, ja joskus asia ei etene koska se tarvitsee asianosaisen oman panoksen edetäkseen. Tonttuväki omaksuu jokaisen asian yhteisenä silloinkin, kun muut asianosaiset eivät ole läsnä. Kun tonttu haluaa tehdä puukauhan, hän ymmärtää kauhan syntymisen olevan puun asia, kuunkierron asia, perheen asia siinä, että hän saa keskittyä työhönsä ja lopulta keittäjän asia, jotta kauhasta tulee oikeasti kauha. Tonttu voi omalta osaltaan jouduttaa kauhan syntymistä mutta hän ei voi yksin luoda koko kauhaa. Koko kokonaisuus huomioonotetaan aina, kun on aika jouduttaa jotakin, sillä jouduttamisen taitoon kuuluu sen kohdan löytäminen, joka sillä hetkellä palvelee jouduttamista parhaiten. Kun mielit tavoittaa jotakin, muista että voit jouduttaa asiaasi omalta osaltasi, mutta vain huomioonottamalla kokonaisuuden, joka puolestaan ottaa osan asiastasi kantaakseen. Mitenkään et voi olla koko ajan ohjaksissa asiasi jouduttamisessa, joten hyväksy itsesi osana kokonaisuutta ja luota tuon kokonaisuuden toimivan äärettömän älyn ohjauksessa. (Tonttuilua kirjasta)

Puhdas toteaminen

Tontut opettelevat hieman erilaisia asioita kuin ihmiset. Yksi opeteltavista taidoista on toteamisen taito, jonka avulla tonttu havaitsee tilanteen sellaisenaan todeten; ”asia on näin”. Asian laidan toteaminen sellaisenaan sulkee pois selittelyt, jotka ovat asiaan liittyvien todellisten tunteiden tiellä. Tonttuväki on hyvin rehellistä väkeä, joka arvostaa kosketusta omiin tunteisiin ja tuosta arvokkaasta tunnetietämyksestä seuraavaa toimintaa. Siinä missä ihminen sanoo: ”Olen väsynyt, koska minulla on niin paljon töitä”, toteaa tonttu: ”Olen väsynyt, niin se on”. Sitten tonttu kuulostelee miltä hänestä tuntuu ja päättää miten asiaan suhtautuu. Ihmiselle ominaiset tavat selittää ja ymmärtää, ovat usein tunnekokemuksen tiellä, mistä johtuen emme kevyesti siirry korjaavaan toimintaan vaan jäämme tilanteen vangiksi, sillä sydänkompassi jää selittelyn varjoon. Sinäkin voit halutessasi omaksua toteamisen jalon taidon. Totea miten asia on, tunnista miltä se sinusta tuntuu (ilman ymmärtämistä ja selittelyjä) ja päätä miten sinä asiaan suhtaudut. Totea puhtaasti ja niin kaikki mikä sitä seuraa, rakentuu puhtoisille perustuksille. Kitke tavoistasi pois turha selittely ja ymmärtäminen. Ymmärtäminen ja selittely eivät muuta sitä mikä on. (Tonttuilua kirjasta)